Tudományos könyvek

Gyúró Mónika: Egészssg, betegség, diskurzus (Storming Brain, 2017) könyvborítóAkár az önmegvalósítás, akár a szakmai elismerés és előrejutás a motiváló erő, a tudományos kutató számára kulcsfontosságú a publikáció. Ezzel nyer értelmet a munkája, ezzel tudja kommunikálni az eredményeit a tudomány számára és ezzel tudja elismertetni a szakmai tudását.

Akár az önmegvalósítás, akár a szakmai elismerés és előrejutás a motiváló erő, a tudományos kutató számára kulcsfontosságú a publikáció. Ezzel nyer értelmet a munkája, ezzel tudja kommunikálni az eredményeit a tudomány számára és ezzel tudja elismertetni a szakmai tudását.

A tudományos kiadási program

Ebben könyvkiadási programban csak tudományos monográfiák és tanulmánykötetek adunk ki.

Tudományos alatt olyan műveket értünk, amelyeket tudományos fokozattal rendelkező vagy azt megcélzó kutatók írtak, és amelyek átestek tudományos szakmai bírálaton (védés, lektorálás, vagy más peer review). A programban tehát olyan tudományos közleményeket adunk ki, amelyek a tudományos közösség problémáihoz szólnak hozzá.

Ebben a programban más típusú könyveket, pl. ismeretterjesztő vagy amatőr történelmi munkákat. Ezekre a Sztorimondó programunkat ajánljuk.

A tudományos könyvkiadás áttekintésben

A kiadás magában foglalja a következőket:

 • professzionális nyomdai előkészítés: korrektúra (nyelvtani és gépelési hibák javítása), tördelés, borítókészítés, ISBN beszerzése;

 • nyomdai utánnyomás korlátlan példányszámban, ameddig a kereskedők igénylik;

 • tiszteletpéldányok kiadói postázása;

 • a könyvtári kötelespéldányok beküldése;

 • terjesztés a Libri, Líra, Könyvtárellátó, Bookline, Book24 stb. online boltokban, mind nyomtatott, mind e-könyv formátumban;

 • forgalmazás a Libri és a Líra boltláncokban a könyvkereskedők igénye szerint (ami általában a nagyobb boltokra korlátozódik).

A kiadás nem foglal magában szakmai, tartalmi szerkesztést, reklámot vagy speciális marketinget.

Ad Librum Kiadó név alatt eddig is számos tudományos kötetet jelentettünk meg, a politikatudománytól (Glied Viktor: Az európai migráció két arca) az irodalomtörténeten át (Gábor Kerekes: Goethe, Golf, Adolf und die Toten Hosen Studien zur deutschen Literatur und Kultur) a pszichoszociológiáig (Békés A. Vera: Trauma és narratíva – A Holokauszt trauma reprezentációja). Ezek egy része disszertációból alakult monográfiává, illetve habilitáció alapját képezte. A kiadóvezető maga is tudományos kutató.

Kézirat benyújtása

A kéziratokat korrektúrázzuk (akkor is, ha már átesett korrektúrán), ami a gépelési és helyesírási javítását foglalja magában.

Alapesetben tartalmilag szerkesztve várjuk a kéziratokat. Ez jelenti:

 • a szakmai szerkesztést az adott diszciplínának és témának megfelelően;

 • az olvasószerkesztést, vagyis

  • a megfogalmazás hibáinak javítását;

  • és az egységesítést, vagyis a lábjegyzetek, a hivatkozások és a bibliográfiai tételek meghatározott alapelvek szerinti egységesítését, következetes kiemelési rendszert és címhierarchiát, valamint a név- és tárgymutató ellenőrzését és javítását.

A szakmai részbe nem tudunk beleszólni, de olvasószerkesztést tudunk biztosítani külön díjazásért. Tartalmilag szerkesztetlen kézirat kiadását nem vállaljuk.

Anyagi hozzájárulás

A tudományos közlemények fontosak, hiszen kommunikálják a kutatási eredményeket és biztosítják a tudományos diskurzust. A könyvkiadási költségek megtérüléshez szükséges bevételt azonban nem teremtik meg, ezért a kiadáshoz anyagi hozzájárulást kérünk: 100 példány teljes árú megvásárlását. Ennyi példányra minden bizonnyal szüksége van a szerzőnek/szerkesztőknek, a támogatás a fogyasztói áron történő megvásárlásban nyilvánul meg. További példányokat jelentős (30-50%-os) kedvezménnyel vásárolhat a szerző.

Amennyiben a szerző saját pénzéből fizeti a hozzájárulást, max. 12 hónapos részletfizetést tudunk biztosítani.

Glied Viktor: Az európai migrácio két arca - Borító

Könyvár

A 2022-re tervezett könyvárak 200 oldalig 3990 Ft, 350 oldal körül 4990 Ft, 500 oldal körül 5990 Ft. A B5-ös könyveinkben kb. 1800 leütés jut egy oldalra folyószöveg esetén, amit az ábrák, képletek, illusztrációk stb. természetesen megnövelnek.

A fenti irányárak kartonált (“puhakötéses”) és belül egyszínű (fekete szöveg és fekete-fehér fotók) nyomdai kivitelre vonatkoznak B5-ös méretben, igényes, füles borítóval. Természetesen a könyvár magasabb színes, keménytáblás vagy nagyon vastag könyvek esetén.

Az e-könyvek árát kb. 20%-kal a nyomtatott kiadás ára alá pozicionáljuk.

Minden esetben egyedileg állapítjuk meg a kiadványaink pontos árát, amelyet a szerzővel kötött szerződésben is rögzítünk.

Adminisztráció

A kiadásról természetesen részletes szerződést kötünk, a könyvekről pedig rendes áfás számlát adunk. A számla bárkinek a nevére szólhat (intézmény, céges szponzor, szerző stb.), és felhasználhatóak költségelszámolásra.

Szerzői jogdíjat csak nagy siker (1000+ példány eladása) esetén fizetünk.

Pályázatra előzetes megbeszélés után és a munkaköltségek megtérítése mellett vállalkozunk.

Terjesztés

A könyveink terjesztése teljes körű:

 • a Libri bolthálózatában (Magyarország legnagyobb könyvesboltlánca);

 • a Líra bolthálózatában, beleértve a Líra-Móra boltokat is (a másik könyvkereskedelmi lánc);

 • a könyvtárellátón (KELLO) keresztül;

 • a Bookline, Book24, Lira.hu és Libri.hu online boltokban;

 • a kiadói webboltban (Könyvesbolt.Online);

 • a kiadói rendezvényeken (Könyvfesztivál, Ünnepi Könyvhét, könyvbemutatók);

 • a kiadótól közvetlenül vásárló könyvkereskedők segítségével.

Tapasztalataink szerint a boltláncok elsősorban a nagy alapterületű boltjaiknak (pl. a Fókusz boltok) igényelnek tudományos könyveket.

Structures and Futures of Europe (Ad Librum, 2011) könyvborítóA könyvét e-book változatban is kiadjuk és minden elérhető online könyvesboltban terjesztjük: Ekonyv.hu, Bookline.hu, Libri.hu, Lira.hu, Multimediaplaza.com, Google Play Books (Android telefonokon könnyen elérhető), iBookstore (Apple iTunes), ipubs.hu, dibook.hu, Kobo, e-letoltes, Barnes & Noble és még rengeteg más webboltban a világ minden részén.(Az Amazon egyelőre nem fogad magyar nyelvű könyveket.)

Jelentkezés

Az alábbi űrlapon veheti fel a kapcsolatot a kiadóvezetővel (Dr. Soós Gábor, PhD):

  Az érdeklődés kötelezettségmentes.

  Néhány eddig megjelent tudományos kötetünk

  Szükség törvényt bont? Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban

  Mit kezdjen a büntetőjog azzal, ha a barlangban rekedt, éhhalál szélén levő négy ember megöli és megeszi az ötödik társukat? Mi legyen azokkal, akik a süllyedő hajóból tengerbe dobták a társaikat, hogy életüket mentsék? Népi bölcsesség szerint a „szükség törvényt bont” avagy „szükség vasat tör”. A monográfia az antikvitás óta ismert problémát, az ártatlant sújtó szükségcselekmények kérdését és a büntethetőségi akadályok erkölcsi megalapozottságát vizsgálja. A jelen kötet újszerű megközelítésben, átfogó módon dolgozza fel a végszükség, a kényszer, a fenyegetés és a jogszabály engedélye alapján tanúsított magatartások büntetőjogi kérdéseit és morális dilemmáit, kitérve azok alkotmányjogi problémáira is.

  304 oldal 140×200 mm 357 gr ISBN 978-615-5758-08-9

  Egészség, betegség, diskurzus: Kvalitatív elemzési módszerek az egészségügyi kutatásban

  Az egészségügyi szakemberek fontos feladata a kliensekkel folytatott beszélgetés. A diagnózis felállításán túl a terápia megbeszélése, valamint a megelőzésről szóló tájékoztatás is hozzájárul a hatékony gyógyításhoz.
  A korszerű, bizonyíték-alapú gyógyításban az egészségügyi szakember-kliens diskurzusok tanulmányozása megkerülhetetlen részét képezik az egészségtudományi kutatásoknak, hiszen a róluk készített részletes, módszeres és mélységi elemzések kiegészítik a statisztikai tényeken alapuló megközelítéseket.
  A könyv egészségügyi szakemberek és hallgatók-orvosok, ápolók, szülésznők, gyógytornászok, dietetikusok- számára nyújt áttekintő képet a kvalitatív elemzések fajtáiról, módszereiről és technikáiról, hogy segítséget nyújtson a kutatások megválasztásában, kidolgozásában és publikálásában.
  A szerző mind a kézi, mind a számítógépes adatfeldolgozási módszereket példákon keresztül mutatja be, valamint a különböző diskurzus-elemzési módszereket magyar közleményekből vett szemelvények segítségével illusztrálja. A glosszárium jelentős segítséget nyújt a filozófiai és nyelvészeti kifejezések megértésében.
  A könyv használható kutatásmódszertani segédkönyvként, de önállóan, egy kurzus részeként is alkalmazható.

  232 oldal 140×200 mm 208 gr ISBN 978-615-5686-99-3

  Gyermekkor a vásznakon. A dualizmus kori gyermekszemlélet az alföldi iskola festészetében

  Támba Renátó (1987-) író, gyermekkor-kutató. Doktori értekezését 2016-ban védte meg a Debreceni Egyetemen, gyermekkor-történeti ikonográfia tudományterületen. Jelen mű disszertációja javított változata, s az alföldi iskola festőinek gyermekábrázolásait járja körbe a gyermekszemlélet történeti kutatásának tükrében.

  „A szerző olyan kutatási témát választott, amely a szélesebb értelemben vett interdiszciplináris kultúratudományok területén belül is hiánypótló jelentőségű. Képleírásai egyszerre szakszerűek és átéltek, tárgyiasak és asszociatívak, valamint referencia-gazdagok, irodalmi és művészettörténeti szempontból egyaránt.”

  Dr. Vitéz Ferenc – főiskolai docens
  Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi tanszék

  „Támba Renátó írása rávilágít arra, hogy a képekről kiolvasható legjellemzőbb narratívák szerint a gyermek többnyire függelékként jelenik meg. Egyaránt lehet a gyámolító anya függeléke, a családi gazdaság folytonosságát szavatoló munkaerő, a paraszti életideált megtestesítő személy, a termékenység potenciális hordozója, esetleg a megújulás szimbóluma. E mű tekintélyes képanyag elemzésére vállalkozik, s fontos neveléstudományi eredményekre jut a kutatásmetodológia és az eredmények tekintetében egyaránt.”

  Dr. Fenyő Imre – egyetemi adjunktus
  Debreceni Egyetem, Pedagógia Tanszék

  400 oldal 165×235 mm 700 gr ISBN 978-615-5686-83-2

  A hazai autópályák pihenőinek atkái

  A hazai autópálya pihenők akarológiai feltárása egy több állatcsoport komplex feltárását célzó projekt egyik részeként történt. Ennek keretében az autópálya pihenőkben a növényeken és a talajban élő aktákat tanulmányoztuk, a talajlakó Mesostigmasta és Oribatida, illetve a leveleken élő Tetranychidae, Tenuipalpidae és Phytoseiidae taxonokra koncentráltunk, amely vizsgálat során 107 fajt mutattunk ki. Ennek a 107 fajnak az ötötdét korábban még nem mutatták ki hazánk területéről, sőt Európa és Közép-Európa területéről eddig ismeretlen fajokat találtunk.

  124 oldal 140×200 mm 158 gr ISBN 978-615-5014-70-3

  Nevelés és iskola. A nevelés pedagógiai antropológiai és összehasonlító megközelítése

  Mrázik Julianna a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete Nevelés és Oktatáselméleti Tanszékének vezetője. Közel száz tudományos megjelenéssel rendelkezik, közöttük angol és német nyelvű publikációkkal. Magyar és nemzetközi konferenciák gyakori résztvevője, szakértői tevékenységet folytat, számos kutatásban vett részt, folyóirat-szerkesztőbizottsági tag és tananyagfejlesztő, pedagógus-továbbképzési szak indítója és programgazdája. Opponensi, témavezetői, Országos Tudományos Diákköri konzulensi tevékenységet folytat és külföldi hallgatóknak kínál konzultációt. Oktatott tantárgyai a pedagógiai kreatológia, a tankönyvelemzés, a bevezetés a pedagógiába, tanítás tanulása, a neveléselmélet és pedagógiai antropológia, a nevelés és iskola.

  A monográfia célja, hogy tanárképzésben és a tanártovábbképzésben résztvevők megismerkedjenek az intézményes és nem-intézményes nevelés aktuális és megoldandó feladataival, valamint a hazai és nemzetközi törekvésekkel ezen feladatok megoldására. A nemzetközi és összehasonlító megközelítésű kötet számos témája közé tartozik a nevelés (pedagógiai) antropológiai megközelítése, történeti-filozófiai előzményei, kapcsolódásai más tudományterületekkel, a nevelés stílusai, valamint a nevelő- és a tanulószerep.

  165 oldal 140×200 mm 198 gr ISBN 978-615-5110-74-0

  Túl a demokrácián

  A szerzők szerint a demokráciát az emberek túlnyomó többsége a lehető legjobb politikai rendszernek tartja. Nem túlzás azt állítani, hogy a demokrácia egyfajta világi vallássá, a Föld legnagyobb politikai hitévé vált. Könnyen a civilizált társadalom ellenségének nyilváníthatják azt, aki kritizálja a demokráciát.

  Azonban mégis ez az a feladat, amire Karel Beckman és Frank Karsten vállalkozott. Rendkívül olvasmányos, provokatív könyvükben vitába szállnak az utolsó fennmaradt politikai tabuval, miszerint üdvösségünk kulcsa a demokrácia.

  Egyszerű, közérthető érvekkel mutatják be, hogy a közhiedelemmel ellentétben a demokrácia nem a szabadság, a civilizáció, a jólét, a béke és a törvényesség záloga, hanem éppen ellenkezőleg: az egyéni szabadságjogok csorbulásának, a társadalmi konfliktusok erősödésének, az állami kiadások egekig szökésének és az életszínvonal csökkenésének az oka.

  Megcáfolnak 13 olyan mítoszt, amellyel általában védeni szokták a demokrácia intézményét. Emellett vonzó alternatívát is kínálnak: az egyéni szabadságjogokon és az önkéntes társadalmi kapcsolatokon alapuló társadalmi berendezkedést.

  Nem érti, miért nő egyre inkább az állam mérete, miért emelkedik az államadósság, miközben a szabadságjogai és a jóléte egyre inkább veszélybe kerül? A könyv elolvasása eloszlat minden kétséget, tudni fogja mindez miért történik, és hogy mi a megoldás.

  A Túl a demokrácián rendkívül érdekes, úttörő munka mindazok számára, akik jobban meg kívánják érteni a jelenleg tapasztalható társadalmi problémák és a gazdasági válság okait.

  100 oldal 140×200 mm 131 gr ISBN 978-963-08-8813-4

  Verspätet, abgebrochen, erschwert, unwillig und rational. Studien zur Rezeption deutscher Literatur und Kultur in Ungarn im 20. Jahrhundert

  124 oldal 140×200 mm ISBN 978-963-87741-3-2

  A végrehajtó és az adós. A bírósági végrehajtás a gyakorlatban

  A bírósági végrehajtási eljárás foganatosítása során gyakran előfordulnak problémák és félreértések a gyakorlati életben. Jelen monográfia ezek magyarázatára törekszik azzal, hogy azon élet- és jogi helyzetekre összpontosít, amelyekben a bírósági végrehajtó és a végrehajtási eljárás foganatosítása által érintett személyek interakciója magában hordozza a konfliktus lehetőségét. Vizsgálat tárgya továbbá az eljárás társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatása, a bírósági végrehajtási eljárás elhelyezkedése a jogon mint társadalmi alrendszeren belül.
  A végrehajtási ügyek manapság magas száma bizonyosan igényel egy ilyen jellegű jogi szakmai és szociológiai összefoglaló munkát, amely iránymutatás keretében igyekszik válaszokat adni minden érdeklődő és érintett fél számára. A könyv nem csak a jogásztársadalomnak szól, hanem minden, a témában érintett vagy érdekelt résztvevőnek is.
  A kötet a legfrissebb információkat tartalmazza, a 2012-ben jelentősen módosult irányadó jogszabályi hátteret is követi.
  A könyvet Dr. Krejniker Miklós a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke lektorálta, az előszót Dr. Schadl György PhD főiskolai docens írta. A borító Szabó Borka tervei alapján készült.

  224 oldal 140×200 mm 414 gr ISBN 978-615-5110-62-7

  Trauma és narratíva – A Holokauszt trauma reprezentációja

  Békés A. Vera könyve a holokausztról szóló személyes elbeszélések pszichológiai sajátosságait kutatja, abból a szempontból, hogy a traumatikus események felidézésének és narratívummá alakításának módjai miként változnak az idő múlásával. A kutatás alapjául szolgáló szövegbázisok három különböző szövegbázisból származnak: a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) által 1945-46-ban készített jegyzőkönyvekből, az 1980-as években készült második generációs mélyinterjúkból, valamint a 2000-es évek elején a Közép-Európai Kutatási és Dokumentációs Központ Centropa) keretében holokauszt-túlélőkkel készített interjúkból. A nemzetközi szakirodalomban is egyedülálló kutatás tudományos eredményei módszertani és elméleti szempontból egyaránt figyelemreméltóak. A könyv fontos hozzájárulás a holokauszt-trauma és általában a negatív életesemények hatásának és feldolgozásának megértéséhez, éppen ezért pszichoterapeuták, pszichológusok és más segítő foglalkozásúak éppúgy érdeklődéssel olvashatják, mint a holokauszt kutatásával foglalkozó társadalomtudósok.
  Erős Ferenc

  250 oldal 170×240 mm 319 gr ISBN 978-615-5110-16-0

  Non-tectonic Systems. A universal approach to the unavoidable future building industrialization

  100 oldal 140×200 mm ISBN 978-615-5110-02-3

  A honfoglalás forráskritikája I. A külföldi kútfők

  Honfoglalás.

  Kevés esemény van a magyar történelemben, amit annyi művész írt, zenésített vagy éppen festett meg, mint a magyarok bejövetelét. Az évfordulóját is megünnepeltük 1896-ban, majd 1996-ban is, – azt a látszatot keltve, mintha a tudomány megfejtette volna a honfoglalás igencsak komplex problematikáját. Kevés hangsúlyt kap, mégis tény viszont, hogy a „megfejtés” minden egyes eleme merő hipotézis csupán – beleértve a magyarok bejövetelének az időpontját is. A dualizmuskori, minden áron újat mondani és deheroizálni akaró, akkor igen modernnek tetsző történésziskola munkájának gyümölcse. Tudományuk gerincét az a feltevés adta, hogy a magyarok esküdt ellenségének, Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárnak az írásai minden más írott forrás fölé emelhetők, és utóbbiak hitele azon áll vagy bukik, hogy mennyire illeszthető mondanivalójuk a görög császár De Administrando Imperio című művének betűihez. A 20. század nemzetközi kutatása lassan kiderítette, hogy a DAI ilyen funkcióra alkalmatlan. A magyar történettudomány számára azonban kevés volt a 20. század, hogy megszülessen egy komplex válasz arra a jogos kérdésre, hogy amennyiben a DAI egy manipulatív politikai kompiláció, miért annak szellemében képzeljük el továbbra is a magyarok legkorábbi történetét a mai napig? Ezen könyv konklúziója nem több és nem is kevesebb, mint hogy létezik egy komplex forráskritikai rendszer, amelyben a különböző írott források betűje, beleértve a magyar krónikákat is, összhangba hozhatók.

  303 oldal A5 398 gr ISBN 978-963-9934-22-1

  Structures and Futures of Europe

  At the time of the publication of this volume the European Union is facing its biggest crisis. The most apparent dimension of the current challenge is economic, manifested most spectacularly by the crisis of Greece and of the eurozone. But the way to the current situation was paved with eminently political decisions. When the leaders of the EU have decided to re-interpret the original convergence criteria, when they failed to initiate excessive deficit procedures against big member states, or when they procrastinated over the responses to the financial crisis they behaved according to the a political logic. The present volume, while not directly focusing on the crisis, helps to understand this logic of decision-making.

  Due to the permanent changes the European Union remains an UPO – Unidentified Political Object -, as the legendary Commission president, Jacques Delors, put it, but the analyses of theoretical issues, of specific policy areas and of the central political processes bring the readers closer to a realistic and systematic knowledge of the subject.

  182 oldal 170×240 mm 305 gr ISBN 978-615-5110-45-0