Szövegtréner kéziratszerkesztés

Szövegtréner szerkesztői szolgáltatás

Több száz kiadott könyvünk okán gyakran keresnek meg bennünket legkülönbözőbb írások szerzői azzal a kéréssel, hogy szerkesszük meg a kéziratukat. Tapasztalt szerkesztőink készséggel rendelkezésre állnak, így külön szöveggondozói szolgáltatásként létrehoztuk a Szövegtrénert, melynek keretében a legkülönfélébb szövegek, kéziratok korrektúráját és olvasószerkesztését vállaljuk.

1. Korrektúra

Korrektúrára két munkafázisban is szükség lehet.

A nyelvtani és gépelési hibák javítása

A könyvkiadás során azokat a szövegeket korrektúrázzuk, amelyeket az irodalmi vagy az olvasószerkesztő már megszerkesztett (lásd alább).

Érdemes korrektúrát kérni azonban az olyan szövegek esetében is, amelyek nagy jelentőséggel bírnak. Jóval meggyőzőbb az a disszertáció, pályázati anyag vagy folyóirathoz, kiadóhoz bírálatra beadott kézirat, amely helyesírási és elütési hibáival nem vonja el az értékelő figyelmét a tartalomról.

A korrektor a következő feladatokat látja el:

 • az elgépelések javítása;
 • a kézirat aktuális akadémiai helyesírás szerinti javítása, mint pl.
  • hibásan használt szavak javítása (pl. „egyelőre” az „egyenlőre” helyett) ;
  • az alany és az állítmány egyeztetése;
  • a helyes ragozás;
  • a különírás és az egybeírás szabályainak betartása;
  • az idézőjelek és zárójelek helyes használatának és hiánytalan meglétének érvényesítése;
 • az egységesítési alapelvek érvényre juttatása, úgymint
  1. a kiemelések (vastagítás, kurziválás) és a rövidítések egységességének ellenőrzése;
  2. a kéziratban szereplő tulajdonnevek, valamint a terminológia egységes írása;
  3. a szerző nevének és a könyv címének egységes szerepeltetése a kötetben (első borító, szennycímoldal, címoldal stb.).

A kézirat korrektúrájának munkadíja 10 000 Ft alapdíj + leütésenként 0,30 Ft. (Nagyon hosszú folyószövegek esetén van mód mennyiségi kedvezményre.)

A tördelés ellenőrzése

A könyvkiadásban a nyomdába adás előtti utolsó munkafázis a korrektúra. A korrektor feladata az egységesség ellenőrzése és a tipográfiai hibák felderítése.

Ha tördelt (nyomdai) anyag ellenőrzéséről van szó, az alábbiak tartoznak a korrektor feladatai közé:

 • az illusztrációk, ábraaláírások, táblázatfeliratok pontosságának, hiánytalan meglétének ellenőrzése;
 • az azonos címfokozatú címek tipográfiájának megfelelése a tartalomjegyzékben és a szövegben;
 • a lábjegyzetek pontos számozása;
 • a tipográfiai típushibák (fattyúsor, nem egyenletes szóközök, háromnál több egymás alatti elválasztás, sorvégi nagy kezdőbetűs névelők stb.) kiszűrése;
 • a könyvben szereplő sorszámok és betűjelek pontosságának és helyes szedésének ellenőrzése;
 • az oldalszámok és az élőfejek ellenőrzése;
 • az elválasztás szabályainak betartása.

A betördelt kézirat korrektúrájának munkadíja megegyezik a kézirat-korrektúra díjával, de mindenképp külön szerkesztési forduló. Olyan tördelt anyagot érdemes tehát csak átnézetni, amelyben a helyesírási, gépelési hibákat egy előző fázisban már kijavították. Ha mindkét korrektúrafordulóra megállapodást kötünk, alacsonyabb munkadíj is lehetséges.

2. Olvasószerkesztés

Az olvasószerkesztő vagy irodalmi szerkesztő a kéziratot bizonyos mértékig önállóan is alakítja. A feladatai közé tartozik

 • a tartalmi és a szóismétlések kiküszöbölése;
 • a szerkezeti elemek (pl. címrendszer, tartalomjegyzék) egységesítése;
 • a megfogalmazás logikai hibáinak, nyelvi és stiláris következetlenségeinek feloldása;
 • következetes kiemelési rendszer kialakítása;
 • illusztrációk, képek, ábrák, táblázatok meglétének ellenőrzése, felirataik, aláírásuk formai egységesítése;
 • címnegyed, függelék, név- és tárgymutató ellenőrzése és javítása;
 • a kiemelési rendszer következetes alkalmazása;
 • tudományos művek esetén a lábjegyzetek, a hivatkozások és a bibliográfiai tételek meghatározott alapelvek szerinti egységesítése.

A kézirat olvasószerkesztésének munkadíja 20 000 Ft alapdíj + leütésenként 1 Ft. (Nagyon hosszú folyószövegek esetén van mód mennyiségi kedvezményre.)

Megegyezés szerint további díjért vállaljuk az alábbiakat:

 • a tárgyi tévedések javítása;
 • a hivatkozások, jegyzetek pontosságának, korrektségének vizsgálata;
 • a nevek, címek és dátumok ellenőrzése a főszövegben és a bibliográfiában;
 • név- és tárgymutató készítése.

Vállalási feltételek

A szerkesztői, korrektori feladatot a Könyv Guru Kft. látja el, teljes felelősséggel. A szerkesztőink komoly kiadóknál sokéves tapasztalatot szerzett szakemberek, akiket könyvprojektjeinkben már teszteltünk. A munkát a kiadói főszerkesztő adja ki és ellenőrzi. Amennyiben nem találja megfelelő színvonalúnak a munkát, visszaadja a szerkesztőnek egy újabb fordulóra. A megrendelő ezt a már ellenőrzött munkát kapja kézhez. Vállalkozásként ezzel a minőségbiztosítással olyan megbízható, kiváló minőségű szolgáltatást kínálunk, amely mind az igényes magánszemélyek, mind a cégek igényeit kielégíti.

A munka kimenete minden esetben két továbbszerkeszthető fájl, melyek közül az egyik a letisztázott változat, a másik pedig tartalmazza a korrektúrajeleket. Így a megrendelő pontosan láthatja, milyen változtatásokat végzett a szerkesztő.

A vállalási díj a teljes, bruttó összeg. Rejtett vagy utólagos költségekkel megbízóinknak garantáltan nem kell számolniuk.

A tervezhetőség érdekében a leütésszámot – amely a szóközökkel együtt értendő – minden esetben az eredeti kézirat alapján számoljuk.

A kéziratszerkesztési folyamat végeredménye minden esetben egy jelentősen feljavított minőségű szöveg lesz. Ezt bárhol felhasználhatja akár anélkül is, hogy elárulná, ki szerkesztette a kéziratát.

Kötelezettségmentesen érdeklődhet az alábbi űrlap kitöltésével:

  A kézirat címe:*

  Milyen műfajba sorolja?*

  Miről szól a könyve?

  Milyen szolgáltatás iránt érdeklődik?*

  Kb. milyen hosszú a kézirata (leütésszám szóközökkel)?*

  Név*:

  Email cím*:

  Telefonszám:

  Bármilyen egyéb megjegyzés:

  Kérjük, hogy ezen a lapon csak kézirat szerkesztésével kapcsolatban érdeklődjön! Ha mást szeretne, kattintson ezek valamelyikére:

  Sztorimondó könyvkiadási program

  Értékmérő kézirat értékelési szolgáltatás

  Emlékírás visszaemlékezések írásának támogatása

  Személyes Történelem visszaemlékezések kiadása

  Tudományos könyvek (disszertációk, monográfiák, tanulmánykötetek) kiadása