Visszaemlékezések kiadása

Visszaemlékezések kiadása - Könyvkiadása.hu

Az Ad Librum Személyes Történelem Kiadó történelmi értékű kéziratokat keres kiadásra.

A kiadó érdeklődési köre

A kiadó profiljába tartozik minden olyan kötet, amely a szerző által személyesen megélt történelmet meséli el, amely nagyobb részt közéleti vagy szakmai jellegű.

Ebbe a körbe tartozik az önéletrajz, családtörténet, szakmai vagy közéleti pályafutás, cég- vagy intézménytörténet, a sorsfordító történelmi események szemtanúinak elbeszélései és naplói, jelentős személyiségek magániratai stb.

A Személyes Történelem Kiadó nem ad ki irodalmi írásokat (akkor sem, ha megtörtént eseményeken alapulnak), személyes fejlődéstörténeteket (pl. egy betegség, családi tragédia vagy párkapcsolat megélését) és olyan történeteket, amelyek nem a szerző személyes élményein alapulnak (kivéve a közéleti szereplők professzionális történelmi életrajzait). Az ilyen könyvekre a Könyv Guru Sztorimondó programját ajánljuk. Kizáró ok, ha a kézirat az interneten szabadon elérhető, már megjelent könyv alakban, vagy a szerzői jogai kétségesek.

Megőrzés és közkinccsé tétel

A visszaemlékezés mindig szól a jövő generációinak. A személyesen átéltek rögzítése önmagában is fontos, hiszen eljön az idő, amikor már nem lesz, aki elmesélje azt, aminek csak ő volt a szemtanúja.

A jó memoár azonban szól a kortársaknak is. A Személyes Történelem Kiadó ezért széles körben terjeszti a kiadványait. Alapesetben forgalmazunk a kiadóból az Ad Librum webboltján keresztül, a Bookline-ban, a Book24-en, a KELLO-n (könyvtárellátó) keresztül, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál kiadói standján, az Ünnepi Könyvhét kiadói standján és egyéb kiadói rendezvényeken. A könyvkereskedelemben is piacképes köteteket eljuttatjuk a boltláncokba (Libri, Líra és az Alexandra hálózat utódjai). A könyv e-book változatát, amely a világ minden részén könnyedén megvásárolható, számos online könyvesboltban terjesztjük: Google Play Books (Android telefonok), iBookstore (Apple iTunes), Bookline.hu, Libri.hu, Lira.hu, Multimediaplaza.com, Kobo, e-letoltes, Ekonyv.hu, Barnes & Noble, Elefant.ro, és még tucatnyi online könyvesboltban.

Kiadási előfeltételek

A kiadás legfőbb előfeltétele a történelmi érték. A kiadó csak olyan köteteket tesz közzé, amelyek az elmesélt történelmi korszakról valami egyedit és jelentőset mond el.

A kiadó biztosítja, hogy a szerző nem marad egyedül az emlékei megírásában és kiadhatóvá tételében. A kéziratokat a nyelvi ellenőrzésen túl igény esetén meg is szerkesztjük. Sőt, interjúk alapján a könyv megírásához is adunk szerkesztői támogatást. Ezekhez az előkészítési munkafolyamatokhoz a szerző anyagi hozzájárulását kérjük.

A kiadhatóság nem azonos az eladhatósággal. A megőrzésre méltó visszaemlékezések kiadásának jelentős részéből nem értékesíthető kellő számú példányban és megfelelő gyorsasággal. Ezért a költségekhez gyakran szerzői vagy szponzori hozzájárulást kérünk, amelynek mértéke és formája a kézirat készültségi fokától, a kötet kivitelétől és várható bolti forgalmától függ. Kérjük, a kiadás utáni érdeklődéskor vegye ezt figyelembe!

Korábbi megjelenések

Néhány az Ad Librum és Személyes Történelem kiadók korábbi memoárjaiból:

Kóborlásaim az élet ösvényein

„Nagy élmény ez az éjszaka! Felettem zöldellő faág és a csillagos ég.” A csöndben őzek, dámvadak osonnak le a „kopolyához”… – írja naplójában tizenévesen a majdani kutató, a növény biológia professzora, két teljes napot egyedül eltöltve a Nagynyíri-erdőben. Folytatódik a sor nyári diákmunkaként egész megyéket feltérképező kerékpártúrákkal, ifjúkori nyaralásokkal, majd eljutunk a már felnőtt férfi, családapa kutatói munkáival összekapcsolódó utazásaihoz, tanulmányútjaihoz. Egyszerű turista számára elérhetetlen oldalát láthatjuk Hollandiának, Japánnak, megtudjuk, hol van „Fokhagymaország”, van-e, volt-e rabszolgaság a 20. sz.-ban, mit mond a távolról jött magyarnak Dél-Amerika… Megismerhetjük más népek szokásait, vallását, gyönyörködhetünk természeti és épített kincseik szépségében. Ismeretekben gazdag leírások, pontos információkkal az adott ország földrajzi adottságairól, társadalmáról, olykor történelméről is – érzékletesen, élményszerűen. Nem hagyva ki a korabeli Magyarország külföldi utakkal kapcsolatos hozzáállását sem… Szülőföldjéről, Törtelről indul, és vissza is tér oda. Bár Szegeden él, mégis tevékenyen vesz részt a település mindennapjaiban. E. L. tudósként gondolkodik, de a hétköznapok nyelvén fogalmaz. Visszaemlékezéseit olvasva könnyedén, szinte észrevétlenül gazdagodik tudásunk, emelkedik lelkünk… Szafián Zsuzsanna tanár, író 304 oldal B5 860 gr 4990 Ft ISBN 978-615-5758-22-5 MEGVÁSÁROLHATÓ

 Én már választottam hazát: Egy bácskai családtörténet és más, összegyűjtött írások

Mayer Antal (1938-2008) magyar-történelem szakos tanár a 2000-es évek elején jegyezte le emlékiratait. A könyvének gerincét alkotó családtörténet szigorúan véve csak tíz év (1938-1948) eseményeit örökíti meg, ám kicsiben megtalálhatók benne mindazon események, amelyek a 20. században egy magyarországi, majd vajdasági német családot sújthattak: két világháború, asszimiláció, disszimiláció, a család kettészakadása ideológiák mentén, kollektív bűnösség elvének alkalmazása, népirtás, elűzés, menekülés, majd a semmiből történő újrakezdés. A szerző – aki a leírtaknak részben szemtanúja volt, részben szóban megőrzött hagyományokat jegyzett le – mindezen eseményeket a kisgyermek szemével, de az az azóta eltelt sok évtized tapasztalatával ábrázolja, így azok számára is átélhetővé teszi, akik szülőföldje, a bácskai régió történetében kevésbé jártasak. A Mayer család 20. századi története sok szempontból sajátos, mégis tipikus bácskai sors; a történet főhősei a (a szülők és nagyszülők) inkább elszenvedői, mintsem alakítói voltak annak. Sorsukon keresztül az olvasó betekintést nyerhet egy sajátos soknemzetiségű régió (a Bácska), két, a család életében meghatározó település (Bezdán és Bátmonostor), valamint a a Trianon után Jugoszláviába került bácskai németség világába is. A családtörténet mellett a kötet néhány kisebb írást is tartalmaz; ezek egy része a felnőtt korában tanítóként, majd tanárként dolgozó szerző helytörténeti érdeklődését mutatják, más része pedig saját, illetve családja történetének a viszszaemlékezésben nem tárgyalt szakaszához kapcsolódik. Az olvasó tájékozódását bőséges jegyzetanyag is segíti. 372 oldal 140×200 mm 466 gr 3490 Ft ISBN 978-615-5758-10-2 MEGVÁSÁROLHATÓ

Katonaévek 1965-1968

Gyermekkoromban a szerencsésebbek közé tartoztam, mert ritkán kaptam verést otthon. Csak olyankor, ha rossz fát tettem a tűzre, vagy rossz jegyet hoztam haza az iskolából. Ilyenkor anyám rohant a padlásfeljáróba a prakkerért, hogy jól elnáspángoljon vele, de én gyorsabb voltam nála, és apám lábánál húzódtam meg a kovácsműhelyben, a kohósalak mellett, a tűzfészek alatt. Apám sohasem bántott. A társaim közül nem volt mindenki ilyen szerencsés. A pechesebbeket nadrágszíjjal verte el az apja. A honvédségnél nekem is volt nadrágszíjam. Hozzám nőtt a huszonhat hónap alatt. Minden katona nagy becsben tartotta, mint én is, mert a szíj végére havonta egy‑egy jelölés került, ami az idő múlását jelképezte. Ahogy teltek a hónapok, úgy kerültek rá a rovátkák. A szíjat leszereléskor mindenki hazavitte emlékbe. A könyvborító hátoldalára kerülő témán gondolkodva jutott eszembe a nadrágszíjam. Marika szkeptikusan kijelentette, hogy szerinte az már régen nincs meg. Én meg voltam győződve, hogy nincs igaza. Elindultam, hogy megkeressem. Egy kis idő múlva boldogan vittem, megmutatva neki, hogy lám: itt van a bizonyíték a honvédségnél eltöltött huszonhat hónapról. Ez a szíj leszerelés után évtizedekre a farmernadrágom fontos kelléke lett. Így került a könyv hátlapjára, ami nem csak a számomra, de minden katonaviselt férfi számára is szimbólummá vált.
Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik szívesen kutakodnak egy tovatűnt világban, akiket érdekelnek a nagyszüleiknek és a szüleiknek az érzelmei, gondolatai, véleményük, örömük és bánatuk. A könyv nem két ember életrajza, csak huszonhat hónapot vesz górcső alá, ami mindkettejük számára meghatározó volt. Ezt a huszonhat hónapot erős érzelmi kitörések uralják. Mindkét szereplő kapaszkodókat keres, amit részint egymásban találnak meg, máskor pedig a humor, az önirónia ad vigaszt. „Gyönyörű álmom volt.” – írja Gyuri a levelében. Az olvasó végre megnyugszik és elmosolyodik, hogy végre a honvédségnél történhet jó dolog is. „Azt álmodtam, hogy leszereltek gyomorfekéllyel!” Így kapjuk meg a választ a feltételezett jóra. A katonaságnál eltöltött huszonhat hónap alatt, két szerelmes egymásnak írt levelei által, keresztmetszetet kapunk nemcsak a katonaságról, hanem az egész kádári társadalomról is az 1960‑70‑es években. 160 oldal 130×200 mm 190 gr 2690 Ft ISBN 978-615-5758-24-9 MEGVÁSÁROLHATÓ

Megszépítés nélkül: Egy sváb család hányattatásai

Könyvborító - Kerekes Anna: Megszépítés nélkülBevándorlás Magyarországra, kitelepítés Németországba, málenkij robot Oroszországban, küzdelmes napok újra Magyarországon, a hazában. „Világos, Hódmezővásárhely és Elek. Itt kezdődött családunk élete. 1856-ban született Josef Schwarz anyai dédnagytatám Világoson, katolikus sváb családban. Hódmezővásárhely az apai ág születési helye. Kerekes Sándor nagyapám 1871-ben született katolikus magyar családban. A sváb parasztok Eleken találkoztak a magyar iparosokkal. Itt találták meg a munkalehetőséget, amivel családjukat el tudták tartani. Családunk története egyszerű hétköznapi emberek életéről szól, akik átéltek két világháborút, ukrajnai kényszermunkát és németországi kitelepítést. Unokáim családunk leszármazottainak ötödik generációja. Tudniuk kell, hogy a több mint 150 év alatt családunk története hogyan alakult, milyen életet éltek ük- és dédszüleik.” 306 oldal 145×205 mm 430 gr. 2990 Ft ISBN 978-615-5686-59-7 MEGVÁSÁROLHATÓ

Egy kirúgott hírszerző emlékei: Az ÁVH-tól a Kádár-interjúig

Kanyó András: Egy kirúgott hírszerző emlékei (Személyes Történelem, 2016) borítóKanyó András a rendszerváltás hajnalán a már felfelé buktatott Kádár Jánossal készített interjúval vonta magára a figyelmet, az utóbbi évtizedben viszont sokan támadták a Horthy Miklósról és Mindszenty Józsefről készített kötetei, illetve ÁVH-s múltja miatt. Az egykori hírszerző és újságíró most először tárja fel élete történetét, amelyben a többszöri életpályaváltás, szerelmek és magán­életi tragédiák mellett nyíltan és részletesen beszél arról, hogy ► milyen módszerekkel toborozta és képezte ki a hírszerzőket az Államvédelmi Hatóság a Rákosi-korszakban; ► hogyan élte meg a személyi kultusz éveit és mit csinált 1956-ban; ► milyen kényes feladatokat kellett elvégeznie hírszerzőként Londonban, majd itthon; ► mik voltak azok a szakmai ellentétek, amelyek miatt szakított a „Hivatallal”; ► hogy talált új életpályát az irányított sajtó világában, és miként tudósította a Népszabadságot Berlinből, Moszkvából, majd Bonnból; ► miért kezdeményezte a Kádár-interjút és hogyan érte el, hogy nyilatkozzon is neki az „Öreg”; ► hogy került Grósz Károly közelébe és miként élte meg a megalázó aradi találkozót Ceaușescuval. 440 oldal 148x210mm 641 gr. 3490 Ft ISBN 978–615-5110–96-2 1000 Ft kedvezménnyel MEGVÁSÁROLHATÓ

Katonakönyv: Élmények a Néphadseregben, 1957-1959.

Kajsza Tibor: Katonakönyv (Személyes Történelem, 2016) borító A címül használt okirat évtizedekig titkosnak minősült, olyan fontos államtitkokat tartalmazott, mint a személy neve, születési dátuma és a seregben izzadságszagúan elért magas rendfokozat. Ma már lehet, hogy meg sem találnám egy-két félórás keresés után sem. Az utolsó komoly lehetőség ez az időpont arra, hogy hajdani keserves, a Magyar Néphadsereg katonájaként 1957 és 1959 között szerzett élményeimet felelevenítsem, közkinccsé tegyem. Keserves volt, de mégis. A férfivé válás, közösségi magatartás, némely esetben a higiéniai szabályok elsajátítása volt az ellentétel. Fiatalok voltunk, emlékeinket magunkba zártuk, most azonban kikívánkoznak. 116 oldal 130×200 mm 2490 Ft ISBN 978-615-5110-95-5 MEGVÁSÁROLHATÓ

Út az elnökséghez

Az ENSZ Közgyűlés valaha volt egyetlen magyar elnökének emlékiratai sok fotóval. A szerző 1925-ben született és fiatalon ipari munkásként dolgozott. Továbbtanulva 1949-ben a Külügyminisztériumban kezdett dolgozni. 1956-ban kezdődött külügyi szolgálata New York-ban mint Magyarország ENSZ képviseletének helyettes vezetője. Itt 1960-ig dolgozott, majd 1963-tól Görögországban teljesített diplomáciai szolgálatot nagykövetként. 1970-től külügyminiszer-helyettes volt, majd 1974–1980 között ismét az ENSZ-ben képviselte Magyarországot mint nagykövet. 1982-ben az ENSZ Közgyűlés elnökévé választották. Eddig egyetlen magyar elnökként fényképe az ENSZ székháza csarnokában, az elnökök falán látható. 200 oldal 140×200 mm MEGVÁSÁROLHATÓ

Utazás a jövőbe: Egy kivándorlás története

Pozsonyból Jugoszlávián Kanadába, ahol emigránsként kell helyt állni. Arany János, Arany János: Utazás a jövőbe (Ad Librum Kiadó)a szerző Pozsonyban született és nevelkedett, a Duna utcai magyar gimnáziumban érettségizett 1964-ben. Apai oldalról az elődjei Tamásházáról származnak, több száz évre visszamenően igazolható, hogy az elődök a csallóközi község lakosai voltak.
1969-ben kapta meg a mérnöki diplomáját a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen. A következő évben egy festői cseh kisvárosban, Český Krumlovban volt katona. 1970 szeptemberében munkába állt az ENSZ fejlesztési programja keretében működő Számító Kutató Központban, Pozsonyban. 1973-ban megnősült, felesége Zsuzsanna, kozmetikus, a szenci magyar iskola tanulója volt.
1977 nyarán aztán nekivágtak a nagyvilágnak. Magyarországon keresztül Jugoszláviába utaztak szabadságra, ahonnan kalandos körülmények között mentek át Ausztriába. Bécsben három hónapig dolgozott a szakmájában, majd karácsonyra megérkeztek Torontóba.
Mindmáig Torontóban élnek és János egy nagy bankban a személyi számítógéprendszerek teljesítményének a felmérésével foglalkozó kis munkacsoport vezetője.
A5, 204 oldal A5 MEGVÁSÁROLHATÓ

Fél év Afganisztánban (Részletek egy katona naplójából)

Egy Afganisztánban szolgált magyar katona élményei. Ki is egy katona valójában? Ez csak nézőpont kérdése. Persze a katona is ember, mint bárki más, létezése mégis mindenkinek mást jelent. Az ellenségnek félelmet, visszatartó erőt vagy halált; egy fiatal lánynak talán szerelmet; egy gyereknek az apát. Ugyanakkor a katona is gyermek, egy őt féltő anya gyermeke…
A történet egy magyar katonáról szól, aki Afganisztánban szolgált és döntéseket hozott. El tudja képzelni, hogy milyen érzés műveleti területen, az otthontól távol, teljesen egyedül, emberek élete fölött fegyverrel a kézben döntéseket hozni? 
234 oldal A5 MEGVÁSÁROLHATÓ

Életem nyíló virága

Hiteles élettörténet, amit kezedben tartasz. Tizenhárom éves korom óta – napjainkig is – jegyzem le szorgosan életem eseményeit. Ez a könyv a kezdetekről szól, egy tini lány szemén át, felnőtté válása hajnaláról.
E szent lapok megszülettek… Meghívlak rejtekembe. Kincsei, érdemet szétosztással nyernek. Szolgálják a sorok, mélységesen szép lelkedet.
„Ami a megismerésben lakozik, de más mint a megismerés, amiről nem tud a megismerés, ami a megismerést testként felölti, ami a megismerést belülről vezérli, az a te Lelked, a halhatatlan, belső vezető.”
BRIHADÁRANYAKA-UPANISAD 3. 131
Csak dőlj hátra kényelmesen székeden, lábat asztalra fel! Tárd ki a szíved és lapozz! Most varázslatos útra kelsz.
Önmagad honába kalauzol történetem…
Rólad szól, csak a név más.
Gnothi szeauthon! – Ismerd meg önmagad!
203 oldal A5 MEGVÁSÁROLHATÓ

Egy dinoszaurusz (nőstény) történetei

A neves indológus története családjáról és indiai élményeiről. Gáthy Ve­ra 1941-ben szü­le­tett Bu­da­pes­ten. Szo­ci­o­ló­gus, for­dí­tó, az új­ko­ri In­dia tör­té­nel­mé­nek és tár­sa­dal­má­nak ku­ta­tó­ja, a tör­té­ne­lem sze­rel­me­se.
El­be­szé­lé­se­iben ro­ko­na­i­ról, ma­gyar és a vi­lág kü­lön­bö­ző tá­ja­i­ról szár­ma­zó ba­rá­ta­i­ról ír, akik fon­tos sze­re­pet ját­szot­tak az éle­té­ben. Be­szá­mol né­hány kü­lö­nös él­mé­nyé­ről, és idő­ről idő­re szót ejt In­di­á­ról is. Kis cso­kor­ba szed­te ös­­sze ta­lál­ko­zá­sa­it az in­di­ai ál­lat­vi­lág­gal. Hos­­szú­nak ne­vez­he­tő pá­lyá­ja so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­tai alap­ján szól az öre­ge­dés­ről, a ba­rátság­ról, a mai élet visszásságairól, bos­­szú­sá­ga­ink­ról, és ar­ról, hogy min­den tet­tünk, sza­vunk és gon­do­la­tunk a tör­té­ne­lem­ben gyö­ke­re­zik. Egyik-má­sik sze­rep­lõ­jé­nek meg­rá­zó tör­té­ne­te egye­dül­ál­ló, má­sok éle­te pe­dig olyan volt, mint bárkinek, aki a Kár­pát-me­den­cé­ben szü­le­tett és vagy ott ma­radt, vagy el­szár­ma­zott. Nincs ben­nük sem­mi kü­lö­nös, ép­pen csak olya­nok, mint mi ma­gunk, mint bár­ki­nek a fel­me­női, hoz­zá­tar­to­zói, sor­suk­ban fel­is­mer­he­tő a küszködő, ver­őgő­dő, de tisz­tes­ség­gel vál­lalt, még­is egye­di és megismételhetetlen élet a ma­gyar tör­té­ne­lem ese­mény­te­len­nek alig­ha te­kint­he­tő hu­sza­dik szá­zad­ában. 184 oldal A5 MEGVÁSÁROLHATÓ

Te mit csináltál volna?

Egy magyar lány humoros kalandjai a ködös Albionban. Minden ember életében eljön az idő, amikor felnőtté válik. Ilyenkor egyesek úgy gondolják, hogy ideje elhagyni a családi fészket. De vajon milyen messzire kell menni? Főhősünk, Magyar Gyöngyi Angliáig meg sem állt. Hogy jól tette-e, ki-ki eldöntheti magának, ha elolvassa a könyvet, amiből nem csupán az derül ki, hogy egy magyar lány hogy találja fel magát külföldön trükkös és kevésbé trükkös szituációkban, hanem azt is megtudhatjuk, hogy az angolok hogy viszonyulnak a magunkfajta „európaiakhoz”. Gyöngyi – és két barátnője – kalandjain keresztül betekintést nyerünk az angliai élet hétköznapjaiba, az angolok szokásaiba és abba, hogy mire juthat az ember, ha „babysitterként” kezdi pályafutását Angliában. A történet barátsággal, szerelemmel és sok-sok humorral van fűszerezve. És persze ott a nagy kérdés, amit sokszor felteszünk magunkban, ha megtréfál bennünket a sors… 428 oldal 148×210 mm MEGVÁSÁROLHATÓ

Állj vagy eláslak! – szemelvények a lapátos alakulatok életéből

Te is ott voltál? Ha igen, akkor tudod, hogy mi az a lapátos alakulat; ha pedig nem volt benne részed, akkor most egy „élménnyel“ gazdagabb lehetsz.
Ja! – nem is voltál katona? Csórikám, nem is tudod, mit vesztettél. Mi, akik részt vettünk ebben az állami pénzen szponzorált kalandban, mi tudjuk – két (gyengébbek másfél) évet pazaroltunk el az életünkből. Igaz, ezt nem vettük észre, mert a 70-es és a 80-as években még nem volt ilyen gyors a világ, a Czinege-korszak lassan csordogált a csámpásan kitaposott medrében. Két évet vesztegettünk el, de nem feleslegesen. Hihetetlen kalandokban volt részünk, amely felkészített minket az élet árnyas oldalának derűs elviselésére.
Nem ajánlom továbbá ezt a könyvet feleségemnek, mert piszkosul kiakad tőle, ha elolvassa. Remélem, ennél tovább nem jut, és bevágja a sarokba.
206 oldal, A5 MEGVÁSÁROLHATÓ

Ti, kínaiak

Egy ösztöndíjas kalandjai Kínában. „Ja, neve is volt az új barátomnak. Idehaza már az óvodában ráragasztották a János (Jancsika) nevet, a későbbiekben is ezt használta, mivel az eredeti, Dong Hong Fang kiejtése és megjegyzése némi nehézséget okozott a magyar pedagógusoknak. Nekem is ez volt az egyszerűbb, még örült is neki, hogy végre valaki ezen a néven szólítja.
Ekkor már több mint egy hete Kínában tartózkodtam, és eddig a napig úgy gondoltam, csendben, szerényen élem le az itteni tíz hónapomat. De Jánosommal való találkozás után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy most sem kerülhet el a kalandok sora.” 
106 oldal 140×200 mm

A vasfüggönytől Schengenig – Hatvan év emlékezete

A szerző apró kis epizódok révén igyekszik érzékeltetni a kort, amelybe beleszületett és élt, a múlt század ötvenes éveinek elejétől napjainkig. A könyv helyenként enyhén szarkasztikus formában fejti ki mondanivalóját, főleg tényszerű adatok, konkrét helyszínek és nevek megadása nélkül. A leírt élmények, érzetek nemcsak a magyar valóságra terjednek ki, olvashatunk a szerző visszaemlékezéseiről a volt Szovjetunió és a nyugati világ kapcsán is.
Mivel az írás egyfajta korrajz is akar lenni, nem szerepelnek benne olyan jellegű személyes momentumok, amelyek nem illeszkednek a múlt és jelen társadalmi valóságához. Nem kizárt azonban, hogy az Olvasó ráismer bizonyos helyszínekre, esetleg konkrét személyekre is. 
120 oldal A5 MEGVÁSÁROLHATÓ

Jelentkezés

A visszaemlékezések kiadásával kapcsolatban az alábbi űrlapon várjuk a jelentkezését:

    Az űrlap beküldése kapcsolatfelvételre szolgál, és nem teremt kötelezettséget sem a kiadó, sem a beküldő számára.